NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SOCIETATEA AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: emiterea facturilor de servicii/achizitii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvărea solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Datele dumneavoastra ne sunt necesare in vederea emiterii facturilor de servicii/achizitii, colectarii creanţelor legate de acestea, precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfăşurată de AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizarii serviciilor ori bunurilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, parteneri contractuali ai AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., alte companii din acelasi grup cu AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. sau societatilor bancare la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către  AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A..

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

___________________________________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).